Salg af haver - Spørgsmål og svar

Information til Andelshaveejeren


Andelshaveejeren kan som udgangspunkt sælge sin have til hvem det måtte ønskes, sålænge køber har adresse i hovedstadsområdet. Salget er dog endelig betinget af bestyrelsens godkendelse.


Foreningen fører ikke venteliste, men vi får henvendelser fra interesserede købere, hvorfor man med fordel kan kontakte formanden for at hører om der kunne være en køber til haven.


Sælgers opgave


Sælger udleverer alle relevante dokumenter til køber:


· Vedtægter

· Ordensregler

· Regnskab

· Referat fra seneste generalforsamling

· Lokalplan 059Når køber og sælger er blevet enige om en handel


Sælger fremsender følgende information på en mail til formanden:


· Købers navn

· Adresse

· Postnummer og by

· Cpr.nr.

· Telefonnummer

· Email adresse

· Overtagelsesdag

· Købesum


Sælger fremsender sit reg. og kontonummer til kasseren seneste 2 dage før overdragelsen finder sted


Overdragelsesaftalen udarbejdes og underskrives


Formanden udarbejder overdragelsesaftalen


Senest 2 hverdage inden overdragelsen overfører køber den fulde købesum   til foreningens deponeringskonto Reg: 5470 konto: 1579057 Nykredit Bank


Der arrangeres et møde med køber, sælger, formand og kasser hvor aftalen underskrives og endelig godkendelse af køber finder sted


Køber betaler ved mødet 500 kr. til foreningen for udarbejdelse af andelsbeviset


Seneste 2 hverdage efter overdragelsen har fundet sted overfører kasseren den fulde købesum, med fradrag for evt. udestående med foreningen, til sælges konto.


Spørgsmål til Formand eller Kasser fra mulige købere


Spørgsmål til foreningens vedtægter, regnskab eller lignede kan sendes til foreningens mailadresse eller direkte til formand eller kassers mail. Alle mailadresser er tilgængelige her på hjemmesiden


Sælger udleverer IKKE private telefonnumre på formand eller kasser til interesserede købere med mindre dette er aftalt på forhånd.

Parcelforeningen Godthåb af 1952 · Valkyriensvej 6 · 2740 Skovlunde · parcelforeningengodthab@gmail.com