Ordensregler

Ordensregler

Velholdt helhedspræg: Huse og haver skal være velholdte og medlemmerne skal medvirke til, at der overalt hersker orden og renlighed, så helhedspræget for foreningens område bliver bedst muligt.


Deklaration: Medlemmerne har pligt til, at overholde deklarationer og offentlige bestemmelser for området.


Byggeri: Nybyggeri, ombygning og tilbygning må kun foretages efter forudgående skriftlig tilladelse fra       bestyrelsen i overensstemmelse med lokalplanen for området.


Byggematerialer og lignende må kun opbevares på foreningens fællesarealer efter aftale med bestyrelsen.


Havens renholdelse: Haven skal renholdes, så ukrudt ikke spredes. Hvis haven forfalder og medlemmet ikke sætter den i stand efter skriftlig påmindelse i henhold til vedtægterne fra bestyrelsen, er bestyrelsen berettiget til at lade den istandsætte på ejerens bekostning.


Hækkene: Hækkene skal vedligeholdes ved klipning. Der skal holdes rent langs alle hække. Stykket foran hæk langs vejen skal holdes rent og revet hele sommeren.


Bevoksning: Hvis træer på de enkelte parceller, på grund af deres omfang, er til gene for naboer kan bestyrelsen pålægge den enkelte andelshaver, at reducere disse træers omfang (højde max. ledningshøjde-nederst).


Affald: Affald må ikke ophobes i haverne. Haveaffald, der ikke må lægges i renovations sækkene, kan opbevares i kompostbunke. Ligeledes må uindregistrerede køretøjer ikke henstå, hverken i de enkelte haver eller på fællesarealerne.


Trafik: Trafik skal rette sig efter skiltning om hastighed og ensretning. Cykling er dog tilladt imod ensretning af trafikken. Parkering er ikke tilladt på vejene, bortset fra kortvarigt ophold til af- eller pålæsning.


Diverse: Hunde skal føres i snor, når de færdes uden for haven. Der må ikke holdes fjerkræ eller kaniner. 


Ved brug af motorplæneklipper, motorsav o.lign., samt ved musik, skal der tages mest muligt hensyn til naboerne.


Vedtaget på Generalforsamlingen 26.03.2011.


 


Vedligeholdelse og klipning af hække.


I henhold til beredskabsinspektøren fra Ballerup kommune skal hækkene været klippet ind så de er 20 cm fra vejen (afsalten)


Vær opmærksom på at dette skal overholdes.
Tilbage til Love og bestemmelserParcelforeningen Godthåb af 1952 · Valkyriensvej 6 · 2740 Skovlunde · parcelforeningengodthab@gmail.com