Alm. vedligeholdelse

Alm. vedligeholdelse

Bestyrelsen henstiller alle haveejere om


"Overholdelse af foreningens love og reglementer om almindelig vedligeholdelse"


  • Hækkene klippes ud mod vejen (20 cm fra asfalt).
  • Hækkene klippes ned til 1,80 m mod vejen.
  • Hækkene klippes på hele parcellen.
  • Lugning og rivning af forstykket mellem asfalt og hæk.
  • Almindelig oprydning og græsklipning på parcellen.
  • Fjernelse af affald, effekter og lignende som blot henligger.
  • Hovedhanen til vandtilførselen holdes fri og tilgængelig.
  • Bygningerne vedligeholdes således at disse ikke skæmmer kvarteret som helhed.
  • Anden påtale.


Tilbage til Love og bestemmelser 

Parcelforeningen Godthåb af 1952 · Valkyriensvej 6 · 2740 Skovlunde · parcelforeningengodthab@gmail.com