Alm. vedligeholdelse

Alm. vedligeholdelse

Bestyrelsen henstiller alle haveejere om

 

"Overholdelse af foreningens love og reglementer om almindelig vedligeholdelse"

 

  • Hækkene klippes ud mod vejen (30 cm fra asfalt).
  • Hækkene klippes ned til 1,80 m mod vejen.
  • Hækkene klippes på hele parcellen.
  • Lugning og rivning af forstykket mellem asfalt og hæk.
  • Almindelig oprydning og græsklipning på parcellen.
  • Fjernelse af affald, effekter og lignende som blot henligger.
  • Hovedhanen til vandtilførselen holdes fri og tilgængelig.
  • Bygningerne vedligeholdes således at disse ikke skæmmer kvarteret som helhed.
  • Anden påtale.

 

Vi håber du overholder disse enkle regler, - så du ikke får en påtale !

og at arbejdet ikke i sidste instans udføres af fremmed arbejdskraft på din regning

 

 

 

 

Tilbage til Love og bestemmelser

 

 

Parcelforeningen Godthåb af 1952 · Valkyriensvej 6 · 2740 Skovlunde · parcelforeningengodthab@gmail.com