Kloakering og asfaltering

Sidste nyt om kloakering i Godthaab

ig

Den 15. juli 2014

Kloakeringsprojektet går i gang den 11. august 2014. D starter ved åen og arbejder sig frem mod porten. Vejen forbi festhuset er den sidste der bliver lavet.

 

Brønde

Der er udformet en tegning over hver enkelt have.  På denne kan I se, hvor jeres brønde (rød for vand, sort for kloak) bliver placeret. I kan for egen regning (ca. 1200,- kr. pr. meter) få brønden flyttet længere ind i haven

Hvis I ønsker en anden placering, kan I for egen regning få brønden flyttet tættere på huset. I kan uden beregning få brønden rykket til siden på grunden.

 

Tegning med en markering af hvor I ønsker brønden afleveres til Kurt, have 40, senest den 1. august 2014.

 

Har I ikke allerede fået en tegning over grunden, kan en sådan hentes hos bestyrelsen, søndage mellem 10 – 12 i bestyrelseslokalet.

 

Frivillig indbetaling til kloak

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at det er muligt at indbetale omkostningerne til kloakken helt eller delvist.

Enten 70.000 kr.(100%) eller 17.500kr.(25%)

 

De der ønsker dette kan indbetale pengene på konto nr. 5470 1192098,

Senest den 1. august 2014

 

HUSK at opgive havenummer, så vi ved hvem der har betalt.

 

PBS

Det er ligeledes besluttet på generalforsamlingen, at alle der deltager i fælleslånet skal være tilsluttet PBS.

 

Læs mere om kloakering i referaterne fra generalforsamlingerne i 20141/4-2014


Vores kloakprojekt er nu sendt i udbud, og vi forventer at vi har alle tilbud inde sidst i april måned.

Så snart kloakudvalg og bestyrelse har set på det, og hvis vi finder tilbuddene rimelige vil der blive indkaldt til en ekstrordinær generalforsamling hvor vi skal tage stilling til hele kloakprojektet, herunder de økonomiske konsekvenser.

Det vil formodentlig ske på et tidspunkt i maj måned.


Med venlig hilsen

Kurt

Kloakering

Vi er nu sammen med vores rådgivende ingeniør gået i gang med at få lavet udbudsmateriale til vores kloakprojekt.

Vi forventer at det kan være færdigt, og færdigbehandlet af myndighederne i slutningen af januar.

Herefter skal bestyrelsen og foreningens advokat se det igennem og godkende det.

Når det er gjort, vil der blive indhentet tilbud fra en række entreprenører.

De indkomne tilbud vil blive vurderet af bestyrelsen og vores rådgiver, hvorefter der vil blive indkaldt til en extraordinær generalforsamling.

Her vil vi skulle tage stilling til hvilket projekt vi skal vælge. Der vil formodentlig være flere alternative løsninger at vælge mellem.

Vi vil også her tage stilling til den endelige financieringsmodel.

Vi forventer, at vi kan afholde en sådan generalforsamling i slutningen af april- start maj.


Rigtig God Jul, og et rigtigt Godt Nytår til alle.


Hilsen

Kurt

Parcelforeningen Godthåb af 1952 · Valkyriensvej 6 · 2740 Skovlunde · parcelforeningengodthab@gmail.com