Fællesarbejde og renovation

P/F GODTHÅB

PLIGTARBEJDE OG RENOVATION 2017

Så er havesæsonen igang. Det betyder at der bliver hentet skrald og at vi skal være fælles om at holde foreningen pæn. Sæsonen 2018:

 

Fælles pligtarbejde for alle foreningens medlemmer

 

10.06.2018 og19.08.2018

 

Man er fritaget for pligtarbejde hvis man ikke er fysisk i stand til at deltage. Husk at give besked om dette da der ellers vil blive opkrævet en bøde for manglende pligtarbejde.

 

Der er samlet skraldesjak til denne sæson.

Vi mangler stadig 2 til at brænde ukrudt ved fælleshuset og ved containeren.

 

Der køres skrald 2 gange i Maj, 1 gang om ugen i Juni, Juli og August, samt 2 gange i September

 

 

De medlemmer, som af en eller anden grund ikke kan komme på pligtarbejde på de ovennævnte datoer, kan rette henvendelse til betsyrelsen på vores email eller via vores fællesside på Facebook, og aftale en anden dato for udførelse af pligtarbejdet.

 

Renovation:

Der er aftalt tømning af vores container fra uge 14 og frem til uge 43.

 

Parcelforeningen Godthåb af 1952 · Valkyriensvej 6 · 2740 Skovlunde · parcelforeningengodthab@gmail.com